Rudzu maizes meistarklase N.Bomja maiznīcā ‘’Lielezers’’

Septembris ir zinību mēnesis – tā arī 20. septembra diena 20 profesionālo skolu pasniedzējām un uzņēmumu prakšu vadītājām maiznīcā Lielezers pagāja varen darbīgi un aizrautīgi – starp miltu un iesala katliem, starp plaucējuma kubliem, maizes,  maizes krāsns siltumu un smaržu…
Latvijas Maiznieku biedrība sadarbojoties ar Valsts Izglītības Satura Centrs nodrošināja profesionālās kompetences pilnveides semināru ”Rudzu maizes gatavošanas meistarklase”, kur ”roku rokā” gāja gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Tikai kopā darbojoties dzimst idejas un rodas viedokļi, lai arī turpmāk sagatavotu jaunos maizniekus, pavārus un pārtikas speciālistus un sasniegtu biedrības uzdevumus jaunās paaudzes izglītošanā.
Paldies maiznīca Lielezers saimniekiem – Normundam un Lāsmai Bomjiem, atraktīvajam maiznieka amata zellim, uzņēmuma ražošanas vadītājam Valteram Kanopam, mārketinga vadītājai – bezgala atvērtajai un sirsnīgajai Alisei Bluķei un visām dalībniecēm no tuvākām un tālākām Latvijas malām. Paldies ESF projekta Nr. 8.5.3. Valsts izglītības un satura centra atbildīgajiem par uzticēšanos!