Mērķi un uzdevumi

Biedrības mērķis ir veicināt maizes ražošanas attīstību, pārstāvēt ražotāju kopīgās intereses valsts varas pārvaldes institūcijās, informēt sabiedrību par aktualitātēm nozarē, paaugstināt maizes ražošanas prestižu, saglabāt sentēvu maizes cepšanas tradīcijas un maiznieka amatu.

LMB uzdevumi:

1) sekmēt likumdošanas pilnveidošanu un uzlabošanu maizes ražošanas nozarē, sadarbojoties ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām;

2) izstrādāt maizes ražošanas normatīvo dokumentu projektus, kā arī iesniegt priekšlikumus esošo pilnveidošanai;

3) sekmēt pētījumu izvēršanu, kas veicinātu maizes ražošanas projektus un programmas;

4) sekmēt un veicināt maiznieka amata (aroda) attīstību, izstrādājot un realizējot apmācību programmas;

5) sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru izstrādāt un pilnveidot apmācības un pārbaudes programmas maiznieka amata zeļļa un meistara diploma iegūšanai;

6) informēt sabiedrību par aktualitātēm un problēmām maizes ražošanas nozarē;

7) saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas.