Mērķi un uzdevumi

Latvijas Maiznieku biedrības – Misija

Veicināt mūsdienu tendencēm atbilstošu maizes ražošanas attīstību, celt maizes popularitāti un patēriņu, saglabāt sentēvu maizes cepšanas tradīcijas un maiznieka amatu.

 

Latvijas Maiznieku biedrības – Vīzija

Mēs esam pārliecināti – arī nākotnē maize būs cilvēkiem neatņemama veselīgas ēšanas kultūras daļa, ko raksturos meistarība, jaunatklāsme un tradīcijām bagāts latvieša dzīves stāsts.

 

Biedrības mērķi:

  1. apvienot maizes ražotājus un izejvielu piegādātājus, lai veicinātu maizes ražošanas nozares attīstību un perspektīvas, risinot biedru kopīgās problēmas un pārstāvot to kopīgās intereses valsts pārvaldes un citās institūcijās
  2. veicināt un popularizēt veselīgu dzīves veidu uzturā lietojot maizi un maizes produktus
  3. sekmēt maiznieka amata attīstību un celt tā prestižu
  4. saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas

 

Biedrības uzdevumi:

  1. sekmēt likumdošanas pilnveidošanu un uzlabošanu maizes ražošanas nozarē, sadarbojoties ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (dalība konsultatīvo padomju darba grupās u.c.)
  2. sekmēt pētījumu izvēršanu, kas veicinātu nozares attīstību un inovitāti
  3. veicināt maiznieka amata saglabāšanu un attīstību, izstrādājot un realizējot apmācības programmas un pasākumus (meistarklases, konkursi, semināri, Maiznieka amata zeļļa un meistara diploma iegūšana u.c.)
  4. informēt sabiedrību par sentēvu maizes cepšanas tradīcijām, šodienas aktualitātēm, tendencēm un problēmām nozarē, rīkojot izglītojošas konferences, seminārus, meistarklases, konkursus un piedaloties izstādēs, degustācijās, izbraukumu pasākumos u.c. aktivitātēs
  5. sniegt konsultācijas nozares attīstības jautājumos, rīkot kopīgus pasākumus biedru saliedēšanai un komunikācijai.