Maizniekmeistaru eksāmens Kuldīgas tehnikumā

20.decembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā savus meistardarbus prezentēja tehnikuma skolotājas Dace Šimkevica un Dace Šēna. Eksāmena komisija, sekojošā sastāvā – SIA ‘’Lāči’’ saimnieks, maizniekmeistars Normunds Skauģis, SIA ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģe/demonstrētāja, maizniekmeistare Linda Bekmane un LMB izpilddirektore, maizniekmeistare Gunta Duka, atzinīgi novērtēja skolotāju darbu, prasmes, zināšanas un profesionalitāti un pieņēma lēmumu: piešķirt Dacei Šēnai maiznieka amata meistara kvalifikāciju un Dacei Šimkevicai – konditora amata meistara kvalifikāciju.

Diplomus jaunās meistares saņems 2024. gada februārī Latvijas Amatniecības kameras rīkotajā ikgadējā ‘’Gada Ballē’’.

Apsveicam un esam gandarīti, ka Maiznieku Amatu brālībai pievienojušies divi amata meistari!