Maizniekmeistari

Valda Blodone 1995
Marta Budovska 1995
Lāsma Bome 1995
Maija Roga 1995
Valdis Circenis1995
Normunds Skauģis 1997
Gaida Ozola 1997
Joachim Viertel 1997
Gunta Duka 1998
Dzintra Kokta1998
Ingmāra Azauska 1998
Pēteris Kaulačs 1999
Larisa Pakule 1999
Edgars Grāvītis 2000
Aigars Opihtins 2001
Inese Jaunkalne 2002
Dzintars Kalniņš 2002
Kristīne Mieriņa 2002
Dzintra Stilve 2003
Stase Rudzīte 2003
Antra Kleinovska 2004
Galina Valevko 2004
Ligita Liepiņa 2005
Kaspars Ābrants2005
Diāna Šillere 2008
Vija Kudiņa 2010
Aelita Teriņa 2012
Tatjana Rjabceva 2013
Linda Bekmane 2016
Valters Kanopa2019
Dace Šēna2023
Dace Šimkevica2023