Maiznieki smeļas spēku Latgalē

No 11. līdz 12. jūnijam, kad Latvijas druvās zied rudzi, Latvijas Maiznieku biedrības izbraukuma valdes sēdē maiznieki smēlās iedvesmu un guva pieredzi, tiekoties ar Latgales sirds cilvēkiem, sava amata pratējiem ar ”lielo burtu”.  Šoreiz maiznieki tikās ar Maiznieku amata brālības maizniekmeistari, Aglonas Maizes muzeja vadītāju un dvēseli – Viju Kudiņu.  Aizvadīta iespaidiem un atziņām pilna diena, aktīvi darbojoties V.Kudiņas meistarklasē  ”Maize kā latviešu galda kultūras neatņemama sastāvdaļa” .

Latvijas Maiznieku biedrība (LMB) dalībnieku vārdā pateicas par šo enerģijas pilno kopā būšanas mirkli un novēl Maizes muzejam 20. dzimšanas dienā spēku turpināt iesākto izglītošanas, motivācijas darbu un latviskās kultūras kanona – rudzu maizes tradīciju saglabāšanu arī nākotnē.