JAV maiznieku izlaidums

Lieliska, piepildīta diena – 28.jūnijs, Jelgavas Amatu vidusskola, Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu izlaidums.
Kamēr būs zinātkāri jaunieši, kas mīl maizi, ir atvērti sadarbībai un pozitīvi dzīvē, tikmēr būs Latvijā maiznieki un tiks saglabātas mūsu valsts maizes cepšanas tradīcijas.
Paldies skolotājai un grupas audzinātājai Gunta Briede, kura pati ir nākusi no skolotāju ģimenes, par ieguldīto darbu, sniegtajām zināšanām, empātiju un neatlaidību, sagatavojot lielajai dzīvei šos jauniešus.
Latvijas Maiznieku biedrība- LMB lepojas ar Jums, absolventi un skolotāj, bet, īpaši, paldies par sadarbību – Rainers Šenks, Judīte Čekstere, Katrīna Siliņa, Linda Geiba un Diana Miltovica‘.
Lai Jums visiem rudzu maizes sāts, spēks un dzīvesprieks!