Jauniešu radošais konkurss ‘’Uzcep savu dzīvesprieka maizi’’ NOSLĒDZIES

     Latvijas Maiznieku biedrība pateicas visiem dalībniekiem un viņu pedagogiem par lielo aktivitāti un tik dažādajiem konkursa darbiem.

Tos visus varētu dēvēt par iedvesmas un pozitīvo sajūtu meistarstiķiem, kas šajā savādajā laikā pierādījuši, ka starp mums ir radoši, uzdrīkstēties un mācīties griboši jaunieši.

Attālinātajai žūrijai – LMB izpilddirektorei, maizniekmeistarei  Guntai Dukai, ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģei, maizniekmeistarei Lindai Bekmanei, ‘’Saldus maiznieks’’ ražošanas vadītājam, maizniekzellim Tomam Blumbergam un ‘’Saldus maiznieks’’  Tirdzniecības un eksporta vadītājai, maizniekzellei  Kristīnei Kriņģelei, nebija viegli noteikt labākos, jo katrs darbs bija unikāls.

Tādēļ žūrijai nācās atkāpties no definētā konkursa nolikuma un piešķirt jaunas nominācijas un balvas, lai pateiktos visiem par ieguldīto darbu un radošumu.

 

Paziņojam sekojošu konkursa darbu vērtējumu:

 

 • Diploms Veronikai Gasparenai par labāko darbu nominācijā ‘’IZCILNIEKS’’ , kā arī SIA ‘’Puratos Latvia’’ specbalva, pateicība skolotājai Inesei Bedeicei

 

 • Diploms Lindai Vorobjovai un Diānai Vlaščenko par iegūto 1.vietu , pateicība skolotājai Dacei Šēnai un Margaritai Rjahovskai

        

 • Diploms Evelīnai Rudzītei un Klintai Kārkliņai par iegūto 2. vietu, pateicība skolotājai Līgai Rugājai un pasniedzējai Dacei Kļavai

              

 • Žūrijas specbalva – nominācijā ‘’Iedvesmas video’’ Danielam Vilciņam, pateicība skolotājai Ivetai Čerpinskai

 

 • Žūrijas simpātiju balva Agnesei Krotei nominācijā ‘’Maize dvēselei’’ (par teicamu izpildījumu un pašsacerētu dzejoli ‘’Kāpēc jāēd maize’’), pateicība skolotājai Līgai Rugājai

 

 • Žūrijas simpātiju balva Dagnijai Juškevičai nominācijā  ‘’Maize kā folklora’’ (katrā slaidā ietverta tautas dziesma, ticējums, vai dzejoļa rindas par maizi), pateicība skolotājai Līvijai Viļumai

 

 • Veicināšanas diploms nominācijā ‘’Uzņēmība’’ Evai Markevicai  (kā jaunākajai dalībniecei, kura mācās vidusskolā, ne profesionālajā mācību iestādē kādā no pārtikas nozares programmām, teicams maizes mīkstums), pateicība skolotājai Lainei Liepai

 

 • Veicināšanas diploms Zintai Ertei nominācijā ‘’Paaudžu maize’’ (par sirsnību, pieminot mazā dēliņa teikto, cepot maizi ar savu izveidoto ieraugu un ne pirmo reizi to darot), pateicība skolotājai Skaidrītei Grigalei

 

 • Diploms nominācijā ‘’Akadēmiskākai darbs’’ Valteram Grigalam  (strukturēts darbs: ar saturu, hobiju uzskaiti, konstruktīvu darba gaitu un beigās – secinājumiem par paveikto), pateicība skolotājai Ingai Promai

 

 • Pateicība par dalību konkursā nominācijā ‘’Ar maizi dabā’’ Romānam Gudko  (teicami noformēts darbs, izceptas divas dažādas formas maizes )  , pateicība skolotājai Līvijai Viļumai

                                                                                

 • Pateicība par dalību konkursā nominācijā ‘’Pirmā’’ Ilonai Krupko  (par  operatīvāko darba iesniegšanu un maizes recepti), pateicība skolotājai Skaidrītei Grigalei
 • Pateicība par dalību konkursā nominācijā ‘’Uzdrīkstēšanās’’ Santai Cakulei (priecājamies, ka 1. kursa konditora palīgam ir uzņēmība un drosme piedalīties, teicams kviešu maizes mīkstums un garoziņa), pateicība skoltājai Skaidrītei Grigalei.

 

Paldies lieldraugiem: SIA ‘’Puratos Latvia’’, SIA ‘’Lāči’’, AS ‘’Hanzas Maiznīca’’ un Latvijas Maiznieku biedrības biedriem par sarūpētajām balvām konkursa dalībniekiem un pedagogiem.

Tiksimies balvu pasniegšanas laikā, ievērojot visus drošības pasākumus un sazinoties ar katru no jums atsevišķi.

 

Šeit pielikumos visi konkursantu darbi iesniegšanas secībā:

5.1. Mana dzīvesprieka maize Kārkliņa Klinta LLU 3.kurss

6.1. Daniels Vilciņš