Latvijas Maiznieku biedrība (LMB) ir Latvijā vienīgā brīvprātīga

profesionālā organizācija, kas apvieno maizes un maizes

izstrādājumu ražotājus, kā arī šajā nozarē iesaistītos

uzņēmumus kopēju mērķu sasniegšanai.